Zaštita osobnih podataka

Le prase, obrt za izradu, usluge i trgovinu je sukladno čl. 18a Zakona o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine" br. 106/12) imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

 Tajana Čanić 
Tel: 091 9831 482
 E-mail: le.prase.2011@gmail.com